Georganism 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ما دوباره 'به انتقاد از کسی' وزن، اما اگر شما خودتان را در یک مقدار بزرگ و زیاد ژلاتینی از ماده چسبنده و لزج، آن ممکن است به خارج شدن از خانه برای یک تمرین کوچک است. 'فقط آنچه شما تخم ریزی' به عنوان یکی از سه ژله منحصر به فرد را انجام دهد، کشویی، شنا و sliming راه خود را در سراسر جزیره گرمسیری برای جمع آوری گل برای توتم آن. ورق را رو کردن با حباب های دیگر را به شکل موجودات جدید و حل پازل جزیره '. آیا شما آماده برای این ژله؟

کنترل بازی:
در بازی

FunnyCute