Gemolition Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Nhận Hardhat và kính bảo hộ của bạn, bởi vì ở đây có Gemolition! Chỉ cần chọn màu sắc phù hợp để phù hợp vào hàng hoặc cột, đá quý hoặc hơn sẽ giảm vào những điều phức tạp! Đá quý có thể con đường tất cả các cách trên diện rộng, nhưng họ 'lại dễ thương, họ có thể' t qua cơ theo đường chéo!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android Gemolition