Gemolition משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

קבל הקסדה והמשקפים שלך ב, כי הנה מגיע Gemolition! רק לבחור את הצבעים הנכונים שיתאימו לשורות או עמודות, או יותר אבני חן יהיה ירידה בלסבך את הדברים! אבני חן יכול נתיב כל הדרך על פני הלוח, אבל הם 'מחדש מעודנים, הם יכולים עבר שריר לא באלכסון!

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleMatching Android Gemolition