Đá quý Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Gem Hunter là một trò chơi nền tảng mà chúng ta chơi như một anh chàng có để thu thập tất cả các đá quý trong một thời gian nhất định. Có 25 cấp độ với bẫy và nguy hiểm ở khắp mọi nơi.

Điều khiển:

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển anh chàng.

PlatformsCollecting Timing JumpingJewel