Gem Drop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   72 77.78% with 9 votes

vui vẻ đá quý đầy popping và phù hợp!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching Android DefaultDrop