فاحشه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

در یک فرهنگ است که در آن همه چیز هنر، کیمونو بیان واقعی از زیبایی زنانه است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsGeisha