Thiết bị quốc phòng 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

người nước ngoài tiếp cận một lần nữa, lần này họ sẽ tấn công với vũ khí hạng nặng, nó 's thời gian để chuẩn bị thiết bị của bạn, với vũ khí mới, kỹ năng mới và trang phục mát mẻ. Bảo vệ cơ sở của bạn bằng mọi giá!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để bắn, nhấn 1 và 2 để chuyển vũ khí, xem hướng dẫn trong trò chơi.

ShootingActionDefensePurchase Equipment UpgradesAlienGunsGear