دختر باغبان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

زندگی یک باغبان یک دشوار است. پر از رنج و مشکل، هر باغ آن را 'ترفندهای کوچک و اسرار خود به ارمغان می آورد. و این دختر باغبانی می داند چندین اسرار کمی برای باغ خود را. ایجاد یک باغ گل، فروش گل در بازار، و خرید معجون جادویی است که کمک خواهد کرد که باغ خصوصی خود را شکوفا برای سال آمده است!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را برای ایجاد باغ خود را. خرید تجهیزات و گسترش هر زمان که شما می توانید.

DesignTimeGirlTimedSkillGrowBuildFlowersMakeGardenCreateFlowerGardener