הגינה פונג משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

גינת פונג הוא סוג פונג ירוק של משחק מוצג בצורה מדהימה. השחקן פשוט וחכם אמור לשלוט על ההנעה הירוקה באמצעות מקשי החצים לבעוט את הכדור מפספס את אחד אדום. מי שולט נקודות 3 דקות מוגבלות זוכה ומחושב ביצועים.

בקרות משחק:
במשחק

Sports Ball