فرار از گاراژ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

این بازی فرار معمولی است. شکل از چگونه به فرار از گاراژ.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillGarageEscape