Gangnam Go Go Go Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   174 80.95% with 21 votes

này trò chơi phiêu lưu tuyệt vời với phong cách Gangnam nóng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui! Thử nó!

Điều khiển:

Z để chạy nước rút; X để nhảy, Trên bầu trời Z để sử dụng máy bay năng lượng

AdventurePlatformsObstacleMusicJumpingGangnam