Galaxy tinh tinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Hoàn thành tất cả các ngôi sao để hoàn thành cấp độ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FlyingSpaceCollecting AnimalCanonMonkeyGalaxyChimp