משחקי תולעת עתידיים: קיץ soakers משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

זה קיץ חם, ואיזו דרך טובה יותר להתקרר אז על ידי זריקת מים ballons על כל אחד.
Splash או להגן עם פיניאס ו Ferb הקיץ soakers!


בקרות משחק:
במשחק

Funny Future-worm