משחקי תולעת עתידיים: רובו קרפיון משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

נער מהיום ותולעת ממחר מעיפים את מכונת הזמן שלהם לארוחה ישר לתוך הלב של הרפתקה!

בקרות משחק:
במשחק

Funny Future-worm