Lông Phiêu lưu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Giúp lông phục hồi tất cả các loại hạt của mình bằng cách chơi thông qua mức độ khác nhau, đánh bại kẻ thù độc đáo và tránh tất cả những trở ngại!

Điều khiển:
Sử dụng mũi tên hoặc WASD để di chuyển nhân vật của bạn trong trò chơi.

AdventurePlatformsAnimalSide Scrolling