Chuột vui Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   104 71.43% with 14 votes

Nó luôn luôn là như nhau .. Những con mèo đuổi chuột, nhưng thời gian vai trò này đã được thay đổi. Những con chuột trả thù và tiêu diệt những con mèo.

Điều khiển:

Sử dụng chuột của bạn

ShootingFunnyAnimalRats