موش های خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   94 69.23% with 13 votes

این همواره همان بوده است .. گربه تعقیب موشها، اما این زمان به نقش تغییر کرده است. موش ها انتقام بگیرد و گربه ها را از بین میبرد.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را

ShootingFunnyAnimalRats