همسایه های خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11837 76.13% with 155 votes

دان 'تی مته سوراخ کردن، دریافت درب بعدی شیطان!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleFunnyAndroid Neighbor