بلوز خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   107 58.82% with 17 votes

کمک به این دلقک پرش به دور در pogostick خود را برای انجام یک عمل خوب در سیرک. بازی این بازی سرگرم کننده با ارتقاء خوب!

کنترل بازی:
موس را به ساقه توپ، و سپس از کلید های arrow به چرخش دلقک

Action Aiming Funny Arcade ShootingJumper