hitter وظیفه خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   159 62.5% with 24 votes

کسانی که ایستاده پشت پسر چرب شخصیت فعال و ضرب و شتم او. هر دو شخصیت های فعال متوالی به ضرب و شتم پسر چرب هنگامی که او منحرف می شود. با کلیک بر روی شخصیت که شما می خواهید برای فعال کردن را کلیک کنید. اگر مرد چرب می یابد از متخلف، بازی می آید به پایان برسد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

EvadeMouse SkillBoxingChasing FunnyTiming Hitter