دوست دختر های خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   177 70.83% with 24 votes

این دوست دختر ندارد 'تی را بپذیرد که دوست پسر او را ندارد تی' هدیه خود را! به طوری که او به بازار برای خرید هدیه برای او مورد ضرب و شتم! در
آمار پسر خوب است، به طوری که او بسیار دور. چگونه بر افروخته بیشتر می شود، چگونه پول بیشتری کسب می کنید. در این فروشگاه شما می توانید اشیاء دیگر را خرید و شما می توانید بازدید بیشتری را خریداری کنید!

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس

ShootingFlyingBloodBeat 'em UpCollecting Funny