Vui Boy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Làm cho các cậu bé để ăn kem của mình

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillFoodTiming Funny