لباس بد بو به باند لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آخرین مجموعه ای از لباس دوخته شده و مد است و طراحان مد این مدل زیبا را انتخاب کرده اند به ارائه لباس خود را. او با افتخار در باند ارائه بهترین خلق به راه رفتن. شما تصمیم می گیرید که کدام یک از این لباس ها باید بهترین باند '؟ سعی کنید همه آنها را در و تکمیل مدل 'نگاه با مدل موهای و لوازم جانبی دیگر به عنوان جواهرات، کیف های دستی و دستکش. لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به کشیدن و رها کردن لباس و لوازم جانبی به لباس تا مدل.

Dress UpFashionFunkyRunwayGownGowns