ریاضی پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این ها 'زمان را به مغز خود را به برخی از آموزش، حل مشکلات به عنوان سریع که شما می توانید. بیشتر شما در سمت راست یک ردیف نمره بالاتر شما خواهد بود.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را کلیک کنید. پاسخ.

Skill Logic PuzzleMath