Fudge Brownie Thiết kế Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   125 70.59% with 17 votes

Những gì bạn cần để chuẩn bị một lận đáng kinh ngạc đẹp trai brownie? Trang trí kẹo của bạn brownie với nhiều loại xi-rô và lớp trên bề mặt! Bạn thậm chí có thể lên khỏi kem, sô cô la hạnh chocolatey này với một chiếc bánh! :)

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua tóc nổi, quần áo, và các tùy chọn phụ kiện cho điều này brownie sô cô la ngon!

CookingCakeDecorateGirlDecorationFoodBakeBrownieBakingDecoratingDessertFudgeDesign