Fruitylicious Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Họ 'lại rất đáng yêu màu, rất ngon tìm kiếm, và nơi nào bạn thêm rằng họ' lại như vậy nhanh chóng để trang trí quá, hoặc ít nhất là bạn phải thực sự nhanh chóng để trang trí cho họ nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng của bạn như một bữa tiệc nấu ăn và hoàn thành tất cả các trò chơi quản lý fruitylicious 's cấp về thời gian!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlFruitMatching FoodManagementGirlsFruitylicious