Shots trái cây cuối cùng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Hãy sẵn sàng cho 28 cấp độ của các mũi chích ngừa trái cây thêm thú vị và hãy 's bắt đầu từ đầu, với ném dễ dàng cho đến khi bạn nhận được hang của nếu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi, đầu tiên nhấn để chọn trái cây sau đó gửi trái cây trong hộp coresponding bằng cách chọn điện và góc.

ThrowingMouse SkillAnimalBirdsFruityShotsFinal