Mania ผลไม้ เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   100 100% with 10 votes

ทดสอบทักษะของคุณด้วยผลไม้ที่รวดเร็วจับเกม ระวัง แต่จับผลไม้น้อยลดคะแนนของคุณ ผลไม้จะสุก! ที่จะจับผลไม้ล้มลงคุณจะต้องกดปุ่มที่สอดคล้องกัน ใช้ปุ่มลูกศรของคุณช่วยให้ทารกเสือเก็บผลไม้ให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้! รีบขึ้น

ตัวควบคุมเกม:

ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนไปทางซ้ายและขวา.

GirlFruitCollecting Girls