מאניה פירות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   100 100% with 10 votes

לבדוק את היכולות שלך עם המשחק הזה בקצב המהיר הפרי מדבק. היזהר למרות, תופס פחות פירות מוריד את הציון שלך. פירות בשלים עומד! כדי לתפוס את פירות נופלים למטה, אתה צריך ללחוץ על המקש המתאים. שימוש במקשי החצים שלך לעזור לתינוק נמר לאסוף פירות רבים ככל האפשר! תזדרז!

בקרות משחק:
מקשים השתמשו בחצים כדי להזיז

ימין ועל שמאל.

GirlFruitCollecting Girls