ابرقهرمان میوه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

چه 'که در آسمان؟ این ها 'یک پرنده هستند! این 'یک هواپیما! این ها 'دختر میوه! روز، سامانتا دختر به طور منظم است - اما زمانی که مشکل می نامد، او را به هویت های مخفی خود را، دختر میوه تغییر میکند!

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

GirlDress UpAndroid Girls