Trái cây Smoothie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   57 41.67% with 12 votes

Hôm nay Sara sẽ giảng dạy bạn làm thế nào để làm cho trái cây Smoothie ngon. Tại mỗi bước, bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn làm thế nào để làm cho trái cây Smoothie. Sau khi hoàn thành sớm, bạn sẽ nhận được điểm thưởng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingGirlFruitFoodGirlsSmoothie