Trái cây Shooter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10610 91.38% with 116 votes

Một trò chơi với một twist trái cây bubbleshooter. Bắn 3 bong bóng cùng loại để làm cho họ biến mất. Diny quả của bạn sau đó sẽ nhấc quả. Trong mỗi cấp độ bạn cần phải thu thập một số lượng mỗi quả để tiếp tục.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleShootingBubblesFruitMatching Android Shooter