ماست منجمد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   87 53.33% with 15 votes

دریافت "ماست منجمد " دسر دکوراسیون بازی آغاز شده است، نشان دادن مهارت های دکوراسیون خود و ایجاد نهایی دسر ماست منجمد! حمایت را انتخاب کنید که در آن شما خواهد دسر خوشمزه قرار دهید، سپس برخی از بیت رنگ به دسر فانتزی خود را اضافه کنید و پس از آن احساس رایگان به پوشش دادن آن با شکر و تخم مرغ خوشمزه، بستنی خود را انتخاب و خامه خامه.

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس را کلیک کنید زبانه ها رده برای انتخاب مواردی که می خواهم!

FruitFoodDecorateGirls