منجمد سورتمه ثابت و دکور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

ثابت منجمد سورتمه و دکور یک بازی دکوراسیون سورتمه است. در جستجوی السا، آنا با Kristoff پیوست. ناگهان برخی از مرگبارترین آنها را تعقیب گرگ شد و شکاف عظیم بین کوه نیز در آینده راه خود را گرفت. برای صرفه جویی در زندگی خود آنها را به کوه شروع به پریدن کرد. همه امن جز با سورتمه حمل کردن می باشد. Kristoff خیلی ناراحت است. می توانید این سورتمه حمل کردن شما و پیوستن به او را خوشحال؟ بسیار آسان است فقط رفع سورتمه حمل کردن و تزئین آن را با نشان دادن مهارت های خود را تزئین. آیا دهید سرگرم کننده است.

کنترل بازی:
در بازی

Decoration Frozen Girl Frozen Sled Decor