منجمد خواهران اتاق دکو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

السا می خواهد برای تزئین کودک آنا 'اتاق خواب قبل از بطرف خود کش او را به رختخواب، اما او به کمک شما نیاز دارد! اضافه کردن این دو خواهر دوست داشتنی و شروع به لذت داشتن انتخاب طرح های سرد در قلعه یخ زده. پیدا کردن تخت کامل، کمد لباس و دون 'تی را فراموش کرده ام اضافه کردن نقشه سرگرم کننده بر روی دیوار برای کمی رنگ تر و نشاط.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Baby Decoration Frozen Girl Frozen Sisters Room Deco