خواهران منجمد حزب استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

خواهران منجمد ملکه و شاهزاده خانم السا آنا پرتاب یک حزب در قلعه خود را. می تواند شما را قبل از آنها را بیان کنید؟ کار به عنوان سبک خود را برای طراحی نگاه آرایش کامل است. سپس لباس زیبا ترین و لوازم جانبی را برای آنها لباس تا را انتخاب کنید. خوش بگذره! کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Cartoon Frozen Girl Frozen Sisters Pool Party