خواهران منجمد خانه عروسک دکور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

خواهران یخ زده به یک خانه جدید نقل مکان کرده اند. یکی خواهد شد طبقه همکف اشغال و دیگر در طبقه اول باقی بماند. خانه کردم تا اتاق نشیمن، اتاق خواب، حمام و در هر طبقه. السا و آنا به کمک شما در تزئین اتاق خود و تنظیم مبلمان و همچنین نیاز دارید. بازی این خانه عروسک بازی dcor و خواهران یخ زده خانه نگاه خوبی تزئین شده است. خوش بگذره!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Decoration Frozen Girl Frozen Sisters Doll House Decor