خواهران منجمد حزب کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

خواهران منجمد السا و آنا در حال آماده سازی برای حزب کریسمس. السا دوست دارد به سبک پر زرق و برق و sparkly، در حالی که آنا دوست دارد به لباس در راه ناز و شایان ستایش. می تواند شما را قبل از کریسمس آنها را؟ این بازی سرگرم کننده خواهران منجمد حزب کریسمس!

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Christmas Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Sisters Party