خواهران منجمد مسابقه عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

السا و آنا ، خواهران زیبا عروسی خود را در همان روز در نمازخانه همان برنامه ریزی شده. دختران ما بسیار زیبا، عصبی هستند و او نیاز به مشاوره ما در مسائل مربوط به لباس تا . به روز سرگرم کننده ، ما این بازی را به یک رقابت کمی تبدیل شده است، و بسته به انتخاب خود را از مد ، ما یک برنده رقابت عروس داشته باشد!

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Cartoon Frozen Girl Frozen Sisters Bride Contest