Frozen Secret Diary quiz Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Tôi mời các bạn chơi một trò chơi đố từ bộ phim , đông lạnh . trò chơi đố này là đặc biệt bởi vì đằng sau mỗi câu trả lời đúng , có một bí mật mà sẽ được tiết lộ ở phía dưới, dưới mỗi khóa bí mật . Vì vậy, tôi thách thức bạn để chơi các trò chơi thú vị nhất về bộ phim Frozen . Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Cartoon Frozen Girl Word Frozen Secret Diary Quiz