منجمد راز دفترچه خاطرات امتحان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   22 50% with 4 votes

من از شما دعوت به بازی یک بازی مسابقه از فیلم، منجمد. این بازی مسابقه ویژه است، زیرا در پشت هر پاسخ درست است، یک راز است که خواهد شد در پایین نشان داد وجود دارد ، تحت هر قفل اسرار است. بنابراین من به چالش کشیدن شما را به بازی در بازی هیجان انگیز ترین مورد فیلم منجمد. موفق باشید!

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Frozen Girl Word Frozen Secret Diary Quiz