سلطنتی منجمد استماع باله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

ملکه السا و شاهزاده خانم آنا هر دو می خواهند به رقاصه های پیشرو در نمایش باله سلطنتی . اما در اینجا فقط یک بازیگر پیشرو است. چه کسی خواهد بود رقاصه منجر ؟ کمک به آنها لباس مناسب انتخاب کنید برای تست . در پایان، انتخاب شاهزاده خانم مورد علاقه خود را به بازیگر اصلی . خوش بگذره! کنترل: استفاده از موس خود را به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Dress-up Frozen Girl Princess Frozen Royal Ballet Audition