Bất đông lạnh công chúa Puzzle Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   90 100% with 9 votes

Sắp xếp các mảnh đúng để tìm ra các hình ảnh. Để trao đổi một vị trí miếng, nhấp vào mảnh và sau đó nhấp vào một trong những khác. Các nhanh hơn bạn là để hoàn thành, để có được số điểm nhiều hơn nữa. Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi

Điều khiển:
Trong trò chơi

Frozen Girl Frozen Real Princesses Puzzle