منجمد واقعی شاهزاده خانم پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

ترتیب صحیح قطعات برای پیدا کردن تصویر. به مبادله و موقعیت قطعه، بر روی قطعه کلیک کنید و سپس با کلیک بر روی یکی دیگر. سریع تر شما را به کامل، برای به دست آوردن نمره بیشتر. کنترل: استفاده از ماوس به بازی

کنترل بازی:
در بازی

Frozen Girl Frozen Real Princesses Puzzle