منجمد شاهزاده خانم فانتزی جهانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

شاهزاده خانم منجمد می شود وارد دنیای فانتزی جدید، جایی که آنها می آید به شناسایی بعضی چیز ها مهم آنها می خواهند. کمک به آنها برای شناسایی چیزهای قبل از زمان اجرا می شود. کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Frozen Girl Princess Frozen Fantasy World