Frozen chúa Circus Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   23 40% with 5 votes

Công chúa lạnh bắt đầu một rạp xiếc mới. Bây giờ nó 'sa thời gian để bắt đầu chương trình, nhưng một số đối tượng không đúng cách loại bỏ. Do đó họ không thể bắt đầu chương trình. Công chúa đông lạnh cần sự giúp đỡ của bạn để tìm các đối tượng ẩn trước khi thời gian được hơn, để họ có thể bắt đầu các chương trình xiếc trên thời gian! Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi game này.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Puzzle Cartoon Frozen Girl Princess Frozen Circus