منجمد شاهزاده محل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

شاهزاده خانم منجمد سیرک جدید آغاز شده است. در حال حاضر آن را 'SA زمان شروع به نشان می دهد، اما برخی از اشیاء به درستی حذف نشده است. از آنجا که آنها قادر به شروع به نشان می دهد. شاهزاده خانم منجمد به کمک شما نیاز به پیدا کردن اشیاء پنهان قبل از زمان می شود بیش از، به طوری که آنها می توانند نمایش سیرک در زمان شروع! کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Cartoon Frozen Girl Princess Frozen Circus