دکوراسیون منجمد حزب استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

السا که دارای قدرت های cryokinetic برگ کاخ و زندگی می کند جایی در جنگل. آنا خواهر جوان تر از السا است به نحوی می یابد محل السا. هوشمند آنا متقاعد خواهرش و هر دو آنها در حال آمدن به Arendelle. او تا به بندگان آگاه به آماده شدن برای یک جشن بزرگ. این حزب در حال رفتن به محل در استخر است که در فرض کاخ. بندگان خواهد شد مراقبت از تمیز کردن انجام شود. کمک های شما بسیار برای جشن مورد نیاز است. آنا نفع شما خواسته است. که چیزی جز تزئین استخر است. او فرض شما بسیار زیبایی می باشد. نگاهی به محل قبل از adorning آن. ترک شاهزاده خانم در تعجب با لمس جادویی و خلاقیت شما. مردم در انتظار به دیدن چهره دلپذیر در السا. شادی از مردم نمی توانند اندازه گیری می شود. تاریخ حزب استخر. متشکرم. کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Decoration Frozen Girl Frozen Pool Party