Frozen Palace Hidden Objects Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Có hai cấp độ. Tìm ra tất cả các đối tượng ẩn trong cung điện lạnh trước khi thời gian chạy ra ngoài. Tất cả các tốt nhất !!!! Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi game này.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Cartoon Frozen Girl Frozen Palace Hidden Objects