منجمد کاخ اشیاء پنهان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

دو سطح وجود دارد. پیدا کردن تمام اشیاء پنهان در کاخ منجمد قبل از زمان اجرا می شود. همه بهترین !!!! کنترل: استفاده از موس به بازی این بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Frozen Girl Frozen Palace Hidden Objects